Dernières publications

Articles

La technocratie incontournable ?

En 1986, Ulrich Beck aver¬≠tis¬≠sait que la Soci√©¬≠t√© du risque mani¬≠fes¬≠tait une ten¬≠dance au tota¬≠li¬≠ta¬≠risme ¬ę l√©gi¬≠time ¬Ľ de la d√©fense contre les dan¬≠gers. La d√©mo¬≠cra¬≠tie devrait-elle donc c√©der le pas √† un nou¬≠veau des¬≠po¬≠tisme √©clai¬≠r√© des experts et des scien¬≠ti¬≠fiques ?  (Lire la suite ‚Ķ )

Billets

Luxemburgs Zeitenwende

Im ver¬≠gan¬≠ge¬≠nen Jahr hatte der libe¬≠rale Pre¬≠mier¬≠mi¬≠nis¬≠ter Xavier Bet¬≠tel darauf hin¬≠ge¬≠wie¬≠sen, dass die NATO Luxem¬≠burgs beste Garan¬≠tie f√ľr ein Leben in Frie¬≠den und Siche¬≠rheit sei.
Im Hin¬≠blick auf die¬≠sen Frie¬≠den und diese Siche¬≠rheit wird, so Jens Stol¬≠ten¬≠berg und Fran¬≠√ßois Bausch, der erste mul¬≠ti¬≠na¬≠tio¬≠nale NATO-Invest¬≠ment- und Inno¬≠va¬≠tions¬≠fonds ‚Äď eine Mil¬≠liarde Dol¬≠lar f√ľr die R√ľs¬≠tungs¬≠in¬≠dus¬≠trie ‚Äď bald sei¬≠nen Sitz in Luxem¬≠burg haben.  (Lire la suite ‚Ķ )

Articles récents

Luxemburgs milit√§risch-industrieller Komplex ūüéô

Radio
‚ÄěWas f√ľr die Siche¬≠rung des Frie¬≠dens in Euro¬≠pa gebraucht wird, das wird getan.‚Äú (Olaf Scholz) Das scheint auch Luxem¬≠burgs Regie¬≠rung zu den¬≠ken, wenn sie behaup¬≠tet, nur die Inves¬≠ti¬≠tion in NATO R√ľs¬≠tungs¬≠for¬≠schung gew√§hre Schutz und Frei¬≠heit.  (Lire la suite ‚Ķ )

Benehmt euch, wir haben die Regeln !

Billets
W√§h¬≠rend in den Verei¬≠nig¬≠ten Staa¬≠ten noch √ľber die staat¬≠lich-pri¬≠va¬≠ten Zen¬≠sur¬≠me¬≠cha¬≠nis¬≠men ermit¬≠telt wird, hat die Europ√§ische Kom¬≠mis¬≠sion ihre eige¬≠nen Zen¬≠sur¬≠re¬≠geln gesetz¬≠lich fest¬≠ge¬≠legt. Ab 2024 wird die Kom¬≠mis¬≠sion bef√§¬≠higt sein zu ent¬≠schei¬≠den, was Infor¬≠ma¬≠tion und Des¬≠in¬≠for¬≠ma¬≠tion, was Wah¬≠rheit und was L√ľge ist.  (Lire la suite ‚Ķ )
Articles

Bedrohte Wissenschaftler

Als finan¬≠zia¬≠li¬≠siertes Pro¬≠duk¬≠tions¬≠mit¬≠tel misst sich Wis¬≠sen¬≠schaft nur sekund√§r an Wis¬≠sen und Erfah¬≠rung. Als Inves¬≠ti¬≠tions¬≠pro¬≠dukt ist Wis¬≠sen¬≠schaft, wie andere Finanz¬≠pro¬≠dukte auch, auf Maxi¬≠mie¬≠rung der Divi¬≠den¬≠den¬≠ren¬≠dite von Pri¬≠va¬≠tan¬≠le¬≠gern und staat¬≠li¬≠chen Inves¬≠to¬≠ren ange¬≠legt.  (Lire la suite ‚Ķ )

Articles

L’expert guidant le peuple

En √©t√© 2022, le socio¬≠logue alle¬≠mand Heinz Bude publiait un article sur son acti¬≠vi¬≠t√© de consul¬≠tant pour le minis¬≠t√®re de l‚ÄôIn¬≠t√©¬≠rieur alle¬≠mand. D√®s mars 2020, un petit groupe d‚Äôex¬≠perts tra¬≠vaillait √† des recom¬≠man¬≠da¬≠tions pra¬≠tiques sur com¬≠ment faire pas¬≠ser la d√©ci¬≠sion poli¬≠tique du confi¬≠ne¬≠ment aupr√®s de la popu¬≠la¬≠tion. Contrai¬≠re¬≠ment au dis¬≠cours poli¬≠tique, ce fut donc la ¬ę science ¬Ľ qui sui¬≠vait et ser¬≠vait la poli¬≠tique, et non l‚Äôin¬≠verse.  (Lire la suite ‚Ķ )

Articles

Le spectre du totalitarisme inversé

En 2008, Shel¬≠don Wolin pro¬≠po¬≠sait une r√©flexion sur les chan¬≠ge¬≠ments poli¬≠tiques que les √Čtats-Unis ont connus apr√®s les atten¬≠tats de sep¬≠tembre 2001 √† New-York. Wolin d√©crit le m√©lange de poli¬≠tique s√©cu¬≠ri¬≠taire et d‚Äô√©conomisation d‚Äôun √Čtat aux ambi¬≠tions imp√©¬≠riales comme ¬ę tota¬≠li¬≠ta¬≠risme inver¬≠s√© ¬Ľ.  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Luxemburgs gr√ľne Verteidigungspolitik ūüéô

Mitte Februar berich¬≠tete das New-York Times, wie das win¬≠zige Luxem¬≠burg dank seines gr√ľ¬≠nen Ver¬≠tei¬≠di¬≠gung¬≠smi¬≠nis¬≠ters zum NATO-Mus¬≠ter¬≠sch√ľ¬≠ler der inter¬≠na¬≠tio¬≠na¬≠len Krieg¬≠spo¬≠li¬≠tik wurde. Aber die hau¬≠sei¬≠ge¬≠nen Waf¬≠fenh√§nd¬≠ler des Minis¬≠te¬≠riums kauf¬≠ten sich mit 94 Mil¬≠lio¬≠nen Dol¬≠lar Bom¬≠ben nicht nur   (Lire la suite ... )

√Čmissions radio

Radio

Meenungsfräiheet

Mee¬≠nung¬≠sfr√§i¬≠heet ass en vun de Gron¬≠drech¬≠ter vun de moderne west¬≠le¬≠chen Demo¬≠kra¬≠tien. Aus¬≠se¬≠rhalb vu Kri¬≠se¬≠si¬≠tua¬≠tioune soll op d√ęst Recht och net ver¬≠zicht ginn. M√§ di Mee¬≠nung¬≠sfr√§i¬≠heet stellt och en prak¬≠tesche Pro¬≠bleem duer : wa jidd¬≠we¬≠reen seng eege Mee¬≠nung d√§erf hunn, an d√©i Mee¬≠nun¬≠gen all ver¬≠schidde sinn, w√©i sol¬≠len da gemein¬≠sam Deci¬≠sioune getraff ginn ?  (Lire la suite ‚Ķ )

√čffentlech Meenung
Radio

√čffentlech Meenung

Opgrond vun de grousse poli¬≠tesche Revo¬≠lu¬≠tioune vum 18. an 19. Joe¬≠rhon¬≠nert gouf d‚ÄėDemokratie am Ufank vum 20.
Joe­rhon­nert gär als Mas­se­phe­no­men inter­pre­téiert. Et sollt een den­ken dat déi spontan
Mas¬≠se¬≠be¬≠wee¬≠gun¬≠gen d√©i d‚ÄėAdelsherrschaft ofges¬≠chaaft hunn, an och nach den Kapitalismus
sollte mat engem Knall ofscha¬≠fen, de wich¬≠teg¬≠ste Grond vun der Demo¬≠kra¬≠tie duers¬≠tel¬≠len.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (8/8): L√©ift als Maart

Di roman¬≠tesch Liib¬≠ha¬≠ber an den Homo Oeco¬≠no¬≠mi¬≠cus, de rech¬≠nen¬≠den Egoist hunn eppes gemein¬≠sam : si sinn allen zwee Variante vun dem n√§mm¬≠lech¬≠ten eko¬≠no¬≠mes¬≠chen a kul¬≠tu¬≠relle Kontext. 

M√§ obwuel se sech am Ufank an oppo¬≠s√©iert Rich¬≠tunge wen¬≠nen, fan¬≠nen se am Laaft vum 20. Joe¬≠rhon¬≠nert zesum¬≠men. Wann d‚ÄėL√©ift zum Dating-Maart g√ętt, ass d‚ÄėZa√Įt vun engem neie rela¬≠tio¬≠nale Modell komm.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (7/8): L√©ift a Gesch√§ft

Ab de 40er Jore vum 20. Joe¬≠rhon¬≠nert gouf d‚ÄėVerbindung vu L√©ift a Kon¬≠sum √ęmmer m√©i enk. Duerch d‚ÄėEfforten vun engem neien Typ vu Mar¬≠ke¬≠ting a vun der Fil¬≠min¬≠dus¬≠trie g√ętt et √ęmmer m√©i kloer dat d‚ÄėL√©ift och ganz mate¬≠riell eppes kaschte soll. D‚ÄėL√©ift ass dann net m√©i dat sehns√ľch¬≠tegt Em√§er¬≠men virum Han¬≠ner¬≠grond vun enger verkl√§er¬≠ter Natur. Si ges¬≠chitt virum Han¬≠ner¬≠grond, an am Kader vun engem mat Mar¬≠ke¬≠ting-Sym¬≠bo¬≠ler uger√§i¬≠cher¬≠ten Konsumverhalen.

L√©if a Ges¬≠ch√§ft r√©cken am Laf vum 20. Joe¬≠rhon¬≠nert √ęmmer m√©i no zesum¬≠men. An dat bis zum Moment wou se sech esou gl√§i¬≠chen dat eng poli¬≠tesch Eko¬≠no¬≠mie vun der Libes¬≠be¬≠z√©iung ents¬≠teet.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (6/8): L√©ift oder Gesch√§ft ?

Egois¬≠tesche Pro¬≠fit, d‚ÄėBenotze vun den Anere fir den eege¬≠nen Avan¬≠tage, an den Altruis¬≠mus vun der L√©ift sch√©i¬≠nen zwou grond¬≠s√§tz¬≠lech ver¬≠schid¬≠den Attit√ľ¬≠den duerzestellen. 

Roman¬≠tesch L√©ift, esou sch√©ngt et, w√§r also de Contraire vun den Ges¬≠ch√§fts¬≠be¬≠z√©iun¬≠gen. An d√©i L√©ift w√§r doduerch eng √Ąnt¬≠wert op d‚ÄėKeelt vun der kapi¬≠ta¬≠lis¬≠tes¬≠cher Kon¬≠kur¬≠renz¬≠welt. An trotz¬≠deem g√ętt et do eppes, wat di zwee verb√ęnnt. 

De rech¬≠nen¬≠den Egoist an de ver¬≠l√©ifte Liib¬≠ha¬≠ber sinn n√§m¬≠lech allen zwee Variante vun der n√§mm¬≠lech¬≠ter Kul¬≠tur vum Indi¬≠vi¬≠duum. Dofir k√ęn¬≠nen si dann och pro¬≠gres¬≠siv an iwwer¬≠ra¬≠schend M√ęsch¬≠ve¬≠rh√§ltn√ęs¬≠ser trie¬≠den.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (5/8): Léift als Utopie vum perséinlechem Gléck

Aar¬≠becht a L√©ift sol¬≠len enger Aus¬≠so vum Freud no, d‚ÄôQuelle vum Gl√©ck sinn.
D‚ÄôEntw√©¬≠ck¬≠lung vun der gesell¬≠schaft¬≠le¬≠cher Aar¬≠becht hat awer en ganz ane¬≠ren Effet. Si huet zu enger √čmfor¬≠mung vum Cha¬≠rak¬≠ter gefouert, d√©i alles anes¬≠cht w√©i Gl√©ck verspr√©cht. 

Ka L√©ift ons da virum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus an virun dem Human¬≠ka¬≠pi¬≠tal, de mer no ver¬≠schid¬≠de¬≠nen Eko¬≠no¬≠mis¬≠ten a Poli¬≠ti¬≠ker gi soll¬≠ten, retten ?

Di roman¬≠tesch L√©ift ersch√©ngt tats√§¬≠chlech w√©i en Vers¬≠prie¬≠chen der Welt vum Kon¬≠kur¬≠renz¬≠kampf, vum Com¬≠merce a Kon¬≠sum ze ent¬≠kom¬≠men. M√§ ganz esou ein¬≠fach sollt da net ginn.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (4/8): Zur Psychologie vun der emotionaler Aarbecht

Wat an der Sozio¬≠lo¬≠gie an an der Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie als ‚Äěemo¬≠tio¬≠nal Aar¬≠becht‚Äú bezeechent g√ętt, bes¬≠teet net ein¬≠fach an deem l√©iwe Lachen, zu deem mer eis a ver¬≠schid¬≠dene Situa¬≠tioune for¬≠c√©ie¬≠ren. Et gl√§icht deem wat am Thea¬≠ter ‚ÄěMethod Acting‚Äú genannt gouf, wou en Acteur sech voll¬≠st√§n¬≠neg mat engem R√īle iden¬≠ti¬≠fi¬≠z√©ie¬≠ren sollt.

M√§ esou eng Iden¬≠ti¬≠fi¬≠z√©ie¬≠rung huet op Dauer en Pr√§is fir d√©i Per¬≠soun, d√©i domat hir Sue ver¬≠d√©nge muss. Di emo¬≠tio¬≠nal Aar¬≠becht br√©ngt eng nei Form vun Ent¬≠frie¬≠mung mat sech, d√©i d√©if an d‚ÄôPer¬≠s√©in¬≠le¬≠ch¬≠keet agr√§ift an do esou eenegs duer¬≠cher¬≠neen br√©ngt.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (3/8): Di emotional Intelligenz

Lang Z√§it gou¬≠gen di sozio¬≠log√ęsch Ana¬≠ly¬≠sen vum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus an d√©i Rich¬≠tung ze soen, dat d‚ÄôGe¬≠filler¬≠lie¬≠wen duerch de Ber√§i¬≠sche¬≠rung¬≠strieb an d‚ÄôRa¬≠tio¬≠na¬≠li¬≠s√©ie¬≠rung vum ges¬≠ch√§ft¬≠leche Ver¬≠k√©ier oof¬≠ge¬≠flaacht g√ętt. 

M√©i rezent huet sech awer eng aner Entw√©¬≠ck¬≠lung vum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus gewis¬≠sen, d√©i d‚ÄôGe¬≠filler an hiren Mana¬≠ge¬≠ment an de Vir¬≠der¬≠grond stellt. 

D‚ÄôTech¬≠ni¬≠ken vun der posi¬≠ti¬≠ver Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie an der emo¬≠tio¬≠na¬≠ler Intel¬≠li¬≠genz sol¬≠len dob√§i h√ęl¬≠le¬≠fen, nach m√©i Pro¬≠fit¬≠ter anzesammelen.

Emo¬≠tio¬≠nal Intel¬≠li¬≠genz war emol en flott Vers¬≠prie¬≠chen, m√§ si war lei¬≠der och vun Ufank un dorop uge¬≠luecht den neien Gefills¬≠ka¬≠pi¬≠ta¬≠li¬≠mus op H√©ich¬≠toue¬≠ren ze br√©n¬≠gen.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (2/8): Gefiller op der Aarbecht a Gefiller als Aarbecht

Tra¬≠di¬≠tio¬≠nell gouf den Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus √ęmmer mat Gefills¬≠keelt an ins¬≠tru¬≠men¬≠tel¬≠ler Ver¬≠nonft an Zesum¬≠men¬≠hang bruecht. 

Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus gouf duerch Ratio¬≠na¬≠li¬≠s√©ie¬≠rung a Gefills¬≠ver¬≠flaa¬≠chung um affek¬≠tive Plang cha¬≠rak¬≠te¬≠ri¬≠s√©iert. An den 1990er Joren huet awer eng ame¬≠ri¬≠ka¬≠nesch Sozio¬≠lo¬≠gin ent¬≠deckt w√©i och d‚ÄėGefiller vum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus gebraucht goufe fir d‚ÄėProduktivit√©it ze steigeren. 

Nom Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus vun der ins¬≠tru¬≠men¬≠tel¬≠ler a gefills¬≠ka¬≠ler Ver¬≠nonft ass am sp√©i¬≠den 20. Joe¬≠rhon¬≠nert eng nei Form vu Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus ents¬≠tane : den ‚Äěemo¬≠tio¬≠nale Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus‚Äú.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (1/8): Gefiller : t√ęscht Biologie a Geschicht

Wann Aar¬≠becht a L√©ift d‚ÄôQuelle sinn vum Gl√©ck, w√©i ges√§it et da mat der Aar¬≠becht an der L√©ift an der Welt vum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus aus ? 

M√©cht Aar¬≠becht am kapi¬≠ta¬≠lis¬≠tesche Pro¬≠duk¬≠tiouns¬≠pro¬≠zess, m√©cht Aar¬≠becht an den neien Tech¬≠no¬≠lo¬≠gie¬≠bran¬≠chen an de grousse Consul¬≠ting¬≠firme gl√©cklech ? 

A wann dat net de Fall si sollt, w√©i steet et mat der L√©ift ? Kann d‚ÄôL√©ift ons virum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus ret¬≠ten ?  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Gefiller vum Kapitalismus

En vun de mar¬≠kantste rezen¬≠ten his¬≠to¬≠res¬≠chen Decou¬≠ver¬≠ten vun der Sozio¬≠lo¬≠gie ass d‚ÄėFunktioun vun de Gefiller am Kon¬≠text vum Sp√©itkapitalismus. 

An √ęmmer m√©i Aar¬≠bech¬≠ten aus dem D√©ng¬≠scht¬≠lees¬≠ch¬≠tungs¬≠sec¬≠teur spillen d‚ÄôGe¬≠filler, a Form vum Gefills¬≠ma¬≠na¬≠ge¬≠ment an d‚ÄôGe¬≠fills¬≠ma¬≠ni¬≠pu¬≠la¬≠tioun, wich¬≠teg Rollen. 

Unhand vun zwee repre¬≠sen¬≠ta¬≠tive Beis¬≠piller, der Aar¬≠becht an der L√©ift, sol¬≠len des √Ąnne¬≠run¬≠gen an der Gesell¬≠schaft, an an eiser Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie veran¬≠schau¬≠lecht ginn.  (Lire la suite ‚Ķ )

Effentlechkeet
Radio

Zerstéierung vun der Zivilgesellschaft

Mat der Mul¬≠ti¬≠pli¬≠ka¬≠tioun vun de sanit√§¬≠ren Mesu¬≠ren ger√©it een Deel vun der Gesell¬≠schaft √ęmmer m√©i an Bedr√§n¬≠gn√ęsss : et ass deen Deel deen Zivil¬≠ge¬≠sell¬≠schaft genannt g√ętt. 

D‚ÄôZivilgesellschaft spillt en wee¬≠sent¬≠le¬≠chen R√īle am Kr√§f¬≠te¬≠ve¬≠rh√§lt¬≠nis vun der Demo¬≠kra¬≠tie nieft de Muech¬≠ten vu Poli¬≠tik a Wirt¬≠schaft. Wat genau ass also d√ęs Zivil¬≠ge¬≠sell¬≠schaft, w√©i ass se ents¬≠ta¬≠nen, wat sinn hir Funk¬≠tiou¬≠nen, a wat sinn d‚ÄôKonsequenzen, wann se zers¬≠t√©iert g√ętt ?  (Lire la suite ‚Ķ )

Restez informé

Livres

Vidéos

Séries radio

Radio

Gefiller vum Kapitalismus

En vun de mar¬≠kantste rezen¬≠ten his¬≠to¬≠res¬≠chen Decou¬≠ver¬≠ten vun der Sozio¬≠lo¬≠gie ass d‚ÄėFunktioun vun de Gefiller am Kon¬≠text vum Sp√©itkapitalismus. 

An √ęmmer m√©i Aar¬≠bech¬≠ten aus dem D√©ng¬≠scht¬≠lees¬≠ch¬≠tungs¬≠sec¬≠teur spillen d‚ÄôGe¬≠filler, a Form vum Gefills¬≠ma¬≠na¬≠ge¬≠ment an d‚ÄôGe¬≠fills¬≠ma¬≠ni¬≠pu¬≠la¬≠tioun, wich¬≠teg Rollen. 

Unhand vun zwee repre¬≠sen¬≠ta¬≠tive Beis¬≠piller, der Aar¬≠becht an der L√©ift, sol¬≠len des √Ąnne¬≠run¬≠gen an der Gesell¬≠schaft, an an eiser Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie veran¬≠schau¬≠lecht ginn.  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Autorit√§r !

Et gouf emol eng Theo¬≠rie d√©i duecht, dat wa gesell¬≠schaft¬≠lech Ongl√§i¬≠ch¬≠hee¬≠ten wues¬≠sen g√©i¬≠fen, d√©i √čnner¬≠dr√©ckt sech dru set¬≠zen g√©i¬≠fen, eng nei, m√©i gerecht Gesell¬≠schaft ze gr√ęnnen.

An dunn ass d‚ÄôG√©i¬≠gen¬≠deel ges¬≠chitt, esou wuel am Osten, w√©i am Wes¬≠ten gouf eng nei Zort vu Gesell¬≠schaft erfonnt : d√©i vum Totalitarismus.

W√©i war dat m√©i¬≠glech ?  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čmile Chambon. La clef des songes. (1982)