√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (8/8): L√©ift als Maart

Di roman¬≠tesch Liib¬≠ha¬≠ber an den Homo Oeco¬≠no¬≠mi¬≠cus, de rech¬≠nen¬≠den Egoist hunn eppes gemein¬≠sam : si sinn allen zwee Variante vun dem n√§mm¬≠lech¬≠ten eko¬≠no¬≠mes¬≠chen a kul¬≠tu¬≠relle Kontext. 

M√§ obwuel se sech am Ufank an oppo¬≠s√©iert Rich¬≠tunge wen¬≠nen, fan¬≠nen se am Laaft vum 20. Joe¬≠rhon¬≠nert zesum¬≠men. Wann d‚ÄėL√©ift zum Dating-Maart g√ętt, ass d‚ÄėZa√Įt vun engem neie rela¬≠tio¬≠nale Modell komm.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (7/8): L√©ift a Gesch√§ft

Ab de 40er Jore vum 20. Joe¬≠rhon¬≠nert gouf d‚ÄėVerbindung vu L√©ift a Kon¬≠sum √ęmmer m√©i enk. Duerch d‚ÄėEfforten vun engem neien Typ vu Mar¬≠ke¬≠ting a vun der Fil¬≠min¬≠dus¬≠trie g√ętt et √ęmmer m√©i kloer dat d‚ÄėL√©ift och ganz mate¬≠riell eppes kaschte soll. D‚ÄėL√©ift ass dann net m√©i dat sehns√ľch¬≠tegt Em√§er¬≠men virum Han¬≠ner¬≠grond vun enger verkl√§er¬≠ter Natur. Si ges¬≠chitt virum Han¬≠ner¬≠grond, an am Kader vun engem mat Mar¬≠ke¬≠ting-Sym¬≠bo¬≠ler uger√§i¬≠cher¬≠ten Konsumverhalen.

L√©if a Ges¬≠ch√§ft r√©cken am Laf vum 20. Joe¬≠rhon¬≠nert √ęmmer m√©i no zesum¬≠men. An dat bis zum Moment wou se sech esou gl√§i¬≠chen dat eng poli¬≠tesch Eko¬≠no¬≠mie vun der Libes¬≠be¬≠z√©iung ents¬≠teet.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (6/8): L√©ift oder Gesch√§ft ?

Egois¬≠tesche Pro¬≠fit, d‚ÄėBenotze vun den Anere fir den eege¬≠nen Avan¬≠tage, an den Altruis¬≠mus vun der L√©ift sch√©i¬≠nen zwou grond¬≠s√§tz¬≠lech ver¬≠schid¬≠den Attit√ľ¬≠den duerzestellen. 

Roman¬≠tesch L√©ift, esou sch√©ngt et, w√§r also de Contraire vun den Ges¬≠ch√§fts¬≠be¬≠z√©iun¬≠gen. An d√©i L√©ift w√§r doduerch eng √Ąnt¬≠wert op d‚ÄėKeelt vun der kapi¬≠ta¬≠lis¬≠tes¬≠cher Kon¬≠kur¬≠renz¬≠welt. An trotz¬≠deem g√ętt et do eppes, wat di zwee verb√ęnnt. 

De rech¬≠nen¬≠den Egoist an de ver¬≠l√©ifte Liib¬≠ha¬≠ber sinn n√§m¬≠lech allen zwee Variante vun der n√§mm¬≠lech¬≠ter Kul¬≠tur vum Indi¬≠vi¬≠duum. Dofir k√ęn¬≠nen si dann och pro¬≠gres¬≠siv an iwwer¬≠ra¬≠schend M√ęsch¬≠ve¬≠rh√§ltn√ęs¬≠ser trie¬≠den.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (5/8): Léift als Utopie vum perséinlechem Gléck

Aar¬≠becht a L√©ift sol¬≠len enger Aus¬≠so vum Freud no, d‚ÄôQuelle vum Gl√©ck sinn.
D‚ÄôEntw√©¬≠ck¬≠lung vun der gesell¬≠schaft¬≠le¬≠cher Aar¬≠becht hat awer en ganz ane¬≠ren Effet. Si huet zu enger √čmfor¬≠mung vum Cha¬≠rak¬≠ter gefouert, d√©i alles anes¬≠cht w√©i Gl√©ck verspr√©cht. 

Ka L√©ift ons da virum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus an virun dem Human¬≠ka¬≠pi¬≠tal, de mer no ver¬≠schid¬≠de¬≠nen Eko¬≠no¬≠mis¬≠ten a Poli¬≠ti¬≠ker gi soll¬≠ten, retten ?

Di roman¬≠tesch L√©ift ersch√©ngt tats√§¬≠chlech w√©i en Vers¬≠prie¬≠chen der Welt vum Kon¬≠kur¬≠renz¬≠kampf, vum Com¬≠merce a Kon¬≠sum ze ent¬≠kom¬≠men. M√§ ganz esou ein¬≠fach sollt da net ginn.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (1/8): Gefiller : t√ęscht Biologie a Geschicht

Wann Aar¬≠becht a L√©ift d‚ÄôQuelle sinn vum Gl√©ck, w√©i ges√§it et da mat der Aar¬≠becht an der L√©ift an der Welt vum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus aus ? 

M√©cht Aar¬≠becht am kapi¬≠ta¬≠lis¬≠tesche Pro¬≠duk¬≠tiouns¬≠pro¬≠zess, m√©cht Aar¬≠becht an den neien Tech¬≠no¬≠lo¬≠gie¬≠bran¬≠chen an de grousse Consul¬≠ting¬≠firme gl√©cklech ? 

A wann dat net de Fall si sollt, w√©i steet et mat der L√©ift ? Kann d‚ÄôL√©ift ons virum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus ret¬≠ten ?  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Gefiller vum Kapitalismus

En vun de mar¬≠kantste rezen¬≠ten his¬≠to¬≠res¬≠chen Decou¬≠ver¬≠ten vun der Sozio¬≠lo¬≠gie ass d‚ÄėFunktioun vun de Gefiller am Kon¬≠text vum Sp√©itkapitalismus. 

An √ęmmer m√©i Aar¬≠bech¬≠ten aus dem D√©ng¬≠scht¬≠lees¬≠ch¬≠tungs¬≠sec¬≠teur spillen d‚ÄôGe¬≠filler, a Form vum Gefills¬≠ma¬≠na¬≠ge¬≠ment an d‚ÄôGe¬≠fills¬≠ma¬≠ni¬≠pu¬≠la¬≠tioun, wich¬≠teg Rollen. 

Unhand vun zwee repre¬≠sen¬≠ta¬≠tive Beis¬≠piller, der Aar¬≠becht an der L√©ift, sol¬≠len des √Ąnne¬≠run¬≠gen an der Gesell¬≠schaft, an an eiser Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie veran¬≠schau¬≠lecht ginn.  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Gruppendenken

Poli¬≠tesch Debat¬≠ten a grouss one¬≠ko¬≠no¬≠mesch Dis¬≠cour¬≠sen lafen g√§ren op Flos¬≠ke¬≠len, Phra¬≠sen a Wuert¬≠gek¬≠l√©n¬≠gel eraus. Wien sech schonn e puer vun dee¬≠nen fan¬≠tas¬≠tes¬≠chen Inter¬≠vie¬≠wen mat Poli¬≠ti¬≠ker, oder mat der Elite vun den Indus¬≠trie- a Wirt¬≠schafts-Deci¬≠deu¬≠ren am Paper¬≠jam uge¬≠kuckt huet, dierft och heians¬≠do den ongud¬≠den Androck gehat hunn, dat hei keng lie¬≠weg, den¬≠kend a fillend Per¬≠sou¬≠nen hir Gedan¬≠ken aus¬≠dr√©¬≠cken, m√§i eppes w√©i en Sproo¬≠che¬≠pro¬≠gramm deen en Jar¬≠gon mam Voka¬≠bu¬≠larr√§ich¬≠tum vun engem Grond¬≠schoul¬≠kand duer¬≠ch¬≠dek¬≠li¬≠n√©iert.  (Lire la suite ‚Ķ )