Skip to main content

De la contestation à la révolution bourgeoise

De la contestation à la révolution bourgeoise

Le féminisme à l’épreuve de l’économie « La montée de l’individu abstrait, détenteur des droits économiques, politiques, civils et humains, est à la fois une condition préalable au développement du capitalisme et un effet structurel capitaliste continu qui contribue à sa reproduction continue. Le féminisme est l’une des expressions importantes de l’individualisme occidental. » Dans leur manifeste […]

Fraen un d’Muecht?

Fraen un d’Muecht?

Gläichberechtegung, esou schéngt et haut allgemeng a Wirtschaft a Politik ugeholl, heescht, datt d’Fraen déi nämlech Rechter, déi nämmlecht Posten an déi nämmlecht Salairë wéi Männer kréie sollen. Dofir gëllt dann och Paritéit als déi universell Léisung vum Problem vun der männlecher Dominatioun. Dat bestreit en neit Manifest – Feminismus fir déi 99 Prozent – […]

D’Sozialpsychologie vum Klengbierger

D’Sozialpsychologie vum Klengbierger

Als Kanner an enger Klengbiergerfamill gi mer grouss mam séchere Gefill, dat mer eppes Besseres gi sollen wéi ons Elteren. Si weisen eis a wéi eng Richtung et geet, an och wa mer eis dogéint striewen an alles maachen fir net esou ze ginn wéi si, bleiwe mer der Richtung dach ëmmer trei. Well och […]

Homo Oeconomicus

Homo Oeconomicus

Mënsch, Individuum, Sujet: eng kuerz Geschicht (14. September 2016) [Audio] Den Individuum a säin Eegentum (21. September 2016) [Audio] De fräien Mënsch um fräien Maart (28. September 2016) [Audio] De Mënsch als Kapital (5. Oktober 2016) [Audio] Management a Coaching (12. Oktober 2016) [Audio] Midd an depriméiert op der Aarbecht (19. Oktober 2016) [Audio] Kraaft […]

Psychoanalyse und Philosophie

Psychoanalyse und Philosophie

Herbert Marcuse : Psychoanalyse und Philosophie, Nachgelassene Schriften, Bd. 3. zu Klampen Verlag, Lüneburg, 2002 Nach Fromms Ausschluss aus dem Institut für Sozialforschung, blieb Marcuse der einzige Denker der„Frankfurter Schule“, für den die Psychoanalyse mehr beinhaltete als einen unumgänglichen Beitrag zur Analyse des beschädigten Lebens. Im Gegensatz zu Horkheimer und Adorno, zieht es Marcuses Denken […]