Radio

Luxemburgs gr√ľne Verteidigungspolitik ūüéô

Mitte Februar berich¬≠tete das New-York Times, wie das win¬≠zige Luxem¬≠burg dank seines gr√ľ¬≠nen Ver¬≠tei¬≠di¬≠gung¬≠smi¬≠nis¬≠ters zum NATO-Mus¬≠ter¬≠sch√ľ¬≠ler der inter¬≠na¬≠tio¬≠na¬≠len Krieg¬≠spo¬≠li¬≠tik wurde. Aber die hau¬≠sei¬≠ge¬≠nen Waf¬≠fenh√§nd¬≠ler des Minis¬≠te¬≠riums kauf¬≠ten sich mit 94 Mil¬≠lio¬≠nen Dol¬≠lar Bom¬≠ben nicht nur die ame¬≠ri¬≠ka¬≠nische Aner¬≠ken¬≠nung.  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Meenungsfräiheet

Mee¬≠nung¬≠sfr√§i¬≠heet ass en vun de Gron¬≠drech¬≠ter vun de moderne west¬≠le¬≠chen Demo¬≠kra¬≠tien. Aus¬≠se¬≠rhalb vu Kri¬≠se¬≠si¬≠tua¬≠tioune soll op d√ęst Recht och net ver¬≠zicht ginn. M√§ di Mee¬≠nung¬≠sfr√§i¬≠heet stellt och en prak¬≠tesche Pro¬≠bleem duer : wa jidd¬≠we¬≠reen seng eege Mee¬≠nung d√§erf hunn, an d√©i Mee¬≠nun¬≠gen all ver¬≠schidde sinn, w√©i sol¬≠len da gemein¬≠sam Deci¬≠sioune getraff ginn ?  (Lire la suite ‚Ķ )

√čffentlech Meenung
Radio

√čffentlech Meenung

Opgrond vun de grousse poli¬≠tesche Revo¬≠lu¬≠tioune vum 18. an 19. Joe¬≠rhon¬≠nert gouf d‚ÄėDemokratie am Ufank vum 20.
Joe­rhon­nert gär als Mas­se­phe­no­men inter­pre­téiert. Et sollt een den­ken dat déi spontan
Mas¬≠se¬≠be¬≠wee¬≠gun¬≠gen d√©i d‚ÄėAdelsherrschaft ofges¬≠chaaft hunn, an och nach den Kapitalismus
sollte mat engem Knall ofscha¬≠fen, de wich¬≠teg¬≠ste Grond vun der Demo¬≠kra¬≠tie duers¬≠tel¬≠len.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (8/8): L√©ift als Maart

Di roman¬≠tesch Liib¬≠ha¬≠ber an den Homo Oeco¬≠no¬≠mi¬≠cus, de rech¬≠nen¬≠den Egoist hunn eppes gemein¬≠sam : si sinn allen zwee Variante vun dem n√§mm¬≠lech¬≠ten eko¬≠no¬≠mes¬≠chen a kul¬≠tu¬≠relle Kontext. 

M√§ obwuel se sech am Ufank an oppo¬≠s√©iert Rich¬≠tunge wen¬≠nen, fan¬≠nen se am Laaft vum 20. Joe¬≠rhon¬≠nert zesum¬≠men. Wann d‚ÄėL√©ift zum Dating-Maart g√ętt, ass d‚ÄėZa√Įt vun engem neie rela¬≠tio¬≠nale Modell komm.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (7/8): L√©ift a Gesch√§ft

Ab de 40er Jore vum 20. Joe¬≠rhon¬≠nert gouf d‚ÄėVerbindung vu L√©ift a Kon¬≠sum √ęmmer m√©i enk. Duerch d‚ÄėEfforten vun engem neien Typ vu Mar¬≠ke¬≠ting a vun der Fil¬≠min¬≠dus¬≠trie g√ętt et √ęmmer m√©i kloer dat d‚ÄėL√©ift och ganz mate¬≠riell eppes kaschte soll. D‚ÄėL√©ift ass dann net m√©i dat sehns√ľch¬≠tegt Em√§er¬≠men virum Han¬≠ner¬≠grond vun enger verkl√§er¬≠ter Natur. Si ges¬≠chitt virum Han¬≠ner¬≠grond, an am Kader vun engem mat Mar¬≠ke¬≠ting-Sym¬≠bo¬≠ler uger√§i¬≠cher¬≠ten Konsumverhalen.

L√©if a Ges¬≠ch√§ft r√©cken am Laf vum 20. Joe¬≠rhon¬≠nert √ęmmer m√©i no zesum¬≠men. An dat bis zum Moment wou se sech esou gl√§i¬≠chen dat eng poli¬≠tesch Eko¬≠no¬≠mie vun der Libes¬≠be¬≠z√©iung ents¬≠teet.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (6/8): L√©ift oder Gesch√§ft ?

Egois¬≠tesche Pro¬≠fit, d‚ÄėBenotze vun den Anere fir den eege¬≠nen Avan¬≠tage, an den Altruis¬≠mus vun der L√©ift sch√©i¬≠nen zwou grond¬≠s√§tz¬≠lech ver¬≠schid¬≠den Attit√ľ¬≠den duerzestellen. 

Roman¬≠tesch L√©ift, esou sch√©ngt et, w√§r also de Contraire vun den Ges¬≠ch√§fts¬≠be¬≠z√©iun¬≠gen. An d√©i L√©ift w√§r doduerch eng √Ąnt¬≠wert op d‚ÄėKeelt vun der kapi¬≠ta¬≠lis¬≠tes¬≠cher Kon¬≠kur¬≠renz¬≠welt. An trotz¬≠deem g√ętt et do eppes, wat di zwee verb√ęnnt. 

De rech¬≠nen¬≠den Egoist an de ver¬≠l√©ifte Liib¬≠ha¬≠ber sinn n√§m¬≠lech allen zwee Variante vun der n√§mm¬≠lech¬≠ter Kul¬≠tur vum Indi¬≠vi¬≠duum. Dofir k√ęn¬≠nen si dann och pro¬≠gres¬≠siv an iwwer¬≠ra¬≠schend M√ęsch¬≠ve¬≠rh√§ltn√ęs¬≠ser trie¬≠den.  (Lire la suite ‚Ķ )