No Picture
Manuscrits

Mir Klengbierger (3/7)

3. Eng kuerz Ges¬≠chicht vum Kleng¬≠bier¬≠ger¬≠tum √Čier mer eis d‚ÄėGeschicht vun de Kleng¬≠bier¬≠ger uku¬≠cken brau¬≠chen mer en prak¬≠tia¬≠blen Begr√ęff vum deem wat Kleng¬≠bier¬≠ger iwwe¬≠rhaapt sinn. Fir mam Ein¬≠fachs¬≠ten unzef√§n¬≠ken : d‚ÄėKlengbiergertum bezeechent eng sozial Klass. An do geet lei¬≠der de Mis√§r scho  (Lire la suite ‚Ķ )

No Picture
Manuscrits

Mir Klengbierger (2/7)

2. Kleng¬≠bier¬≠ger an der Kri¬≠tik Et ass schw√©ier beim Wuert Kleng¬≠bier¬≠ger net u Qua¬≠li¬≠t√©i¬≠ten ze den¬≠ken d√©i mat der Z√§it qua¬≠si zu Syno¬≠ny¬≠men gou¬≠fen. Kleng¬≠bier¬≠ger sinn kleng¬≠ka¬≠r√©iert, bor¬≠n√©iert, bie¬≠der, eng¬≠stir¬≠neg, kon¬≠ser¬≠va¬≠tiv, verk¬≠lemmt, phi¬≠lis¬≠te¬≠rhaft a pro¬≠vin¬≠zielll. Kleng¬≠bier¬≠ger sinn, anes¬≠cht gesot, Spiiss¬≠bier¬≠ger an Sch√§in¬≠hel¬≠le¬≠ger.  (Lire la suite ‚Ķ )

Manuscrits

Mir Klengbierger 1/7

1. Wee sinn d‚ÄėKlengbierger ? En Iwwer¬≠bl√©ck Eigent¬≠lech h√§tte mer jo soll¬≠ten vun der √Ąerd ver¬≠sch¬≠wan¬≠nen, m√§r Kleng¬≠bier¬≠ger. Eigent¬≠lech h√§tt sech de Besetz vun de Pro¬≠duk¬≠tiouns¬≠ve¬≠rh√§lt¬≠nes¬≠ser an den H√§nn vun √ęmmer man¬≠ner Grouss¬≠bier¬≠ger kon¬≠zen¬≠tr√©ie¬≠ren sol¬≠len, an domat √ęmmer m√©i Leit an d‚ÄėProletariat geheien.  (Lire la suite ‚Ķ )