Radio

Ressentiment : e politescht Gefill

Res¬≠sen¬≠ti¬≠ment ass en kom¬≠pli¬≠z√©iert Gefill. D‚ÄôWuert an de Begr√ęff vum Res¬≠sen¬≠ti¬≠ment sinn och net immens gelee¬≠feg. M√§ wann een ver¬≠schid¬≠den Den¬≠ker w√©i dem Frie¬≠drich Nietzsche, dem Max Sche¬≠ler an dem Theo¬≠dor Ador¬≠no glee¬≠wen d√§erf, dierft d‚ÄôSaach sel¬≠wer trotz¬≠deem w√§it ver¬≠breet sinn.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Autoritär (7/7): Autoritär haut

S√§it 2002 g√ętt en Grupp vun Cher¬≠cheu¬≠ren vun der Uni¬≠ver¬≠si¬≠t√©it vu Leip¬≠zig, ennert der Lee¬≠dung vum Oli¬≠ver Decker and Elmar Br√§h¬≠ler, a mat der Enners¬≠tet¬≠zung vun der Hein¬≠rich-B√∂ll-Stif¬≠tung, all 2 Joer eng grouss Et√ľd iwwer den Riet¬≠sex¬≠tre¬≠mis¬≠mus eraus.

Des Stu¬≠dien situ√©ie¬≠ren sech zum Deel op der Linn vun de grous¬≠sen Stu¬≠dien zum Auto¬≠ri¬≠ta¬≠ris¬≠mus vun der ¬ę Frank¬≠fur¬≠ter Schule ¬Ľ. Si benot¬≠zen eng aktua¬≠li¬≠s√©iert Metho¬≠do¬≠lo¬≠gie fir esou wuel di sozio¬≠lo¬≠gesch w√©i di psy¬≠cho¬≠lo¬≠gesch Dimen¬≠siou¬≠nen vum Auto¬≠ri¬≠ta¬≠ris¬≠mus op d‚ÄôS¬≠puer ze kom¬≠men. An d‚ÄôRe¬≠sul¬≠ta¬≠ter sinn, s√§it 2002, √ęmmer er√ęm ers¬≠taun¬≠lech.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Autoritär (6/7): di autoritéitsgebonne Perséinlechkeet

Eng vun den inter¬≠es¬≠san¬≠ten Schluss¬≠fol¬≠ge¬≠runge, d√©i den Th. W. Ador¬≠no aus den Stu¬≠dien √ľber auto¬≠rit√§re Pers√∂n¬≠li¬≠ch¬≠keit (1950) gezunn hat ‚Äď eng inter¬≠dis¬≠zi¬≠plin√§r Stu¬≠die d√©i vun 1943‚Ää‚Äď‚Ää1947 an Ame¬≠ri¬≠ka gefouert gouf ‚Äď war dat den Anti¬≠se¬≠mi¬≠tis¬≠mus, an d‚ÄôTendenz zum Radi¬≠ka¬≠lis¬≠mus net esou aus¬≠schliiss¬≠lech vun den ideo¬≠lo¬≠ges¬≠chen a poli¬≠tes¬≠chen Iwwer¬≠zee¬≠gun¬≠gen ofh√§n¬≠ken, w√©i een et sech dat vir¬≠ges¬≠tallt hat.
Net man¬≠ner wich¬≠teg fir des Dis¬≠po¬≠si¬≠tiou¬≠nen, esou den Ador¬≠no, ass eng gew√ęs¬≠sen Per¬≠s√©in¬≠le¬≠ch¬≠keets- oder Cha¬≠rak¬≠ters¬≠truk¬≠tur, d√©i sech duerch eng Rei vun cha¬≠rak¬≠te¬≠ris¬≠tes¬≠chen psy¬≠cho¬≠lo¬≠ges¬≠chen Zich aus¬≠zeechent. Et sinn des Zich, et sinn des psy¬≠cho¬≠lo¬≠gesch Dis¬≠po¬≠si¬≠tiou¬≠nen, d√©i an der Wies¬≠sel¬≠wier¬≠kung mat engem gew√ęs¬≠sen gesell¬≠schaft¬≠le¬≠chen Kli¬≠ma di bes¬≠ch¬≠ten Chan¬≠cen duers¬≠tel¬≠len, fir auto¬≠rit√§r Orien¬≠t√©ie¬≠run¬≠gen popul√§r ze maa¬≠chen.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Autoritär (5/7): Variante vun autoritärer Perséinlechkeet

10 Joer no der Stu¬≠die iwwert Auto¬≠ri¬≠t√©it a Famill huet en inter¬≠na¬≠tio¬≠na¬≠len an inter¬≠dis¬≠zi¬≠plin√§¬≠ren Grupp vu Fuer¬≠scher sech nach emol m√©i direkt der Fro vum auto¬≠rit√§¬≠ren Cha¬≠rak¬≠ter consacr√©iert. 

Des Et√ľd, d√©i zwar s√§it hirer Ver√ęf¬≠fent¬≠le¬≠chung √ęmmer er√ęm kri¬≠ti¬≠s√©iert gouf, geh√©iert trotz¬≠deem haut nach zu den mees¬≠cht zit√©ier¬≠ten Tex¬≠ter an der Sozio¬≠lo¬≠gie.  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Autorit√§r !

Et gouf emol eng Theo¬≠rie d√©i duecht, dat wa gesell¬≠schaft¬≠lech Ongl√§i¬≠ch¬≠hee¬≠ten wues¬≠sen g√©i¬≠fen, d√©i √čnner¬≠dr√©ckt sech dru set¬≠zen g√©i¬≠fen, eng nei, m√©i gerecht Gesell¬≠schaft ze gr√ęnnen.

An dunn ass d‚ÄôG√©i¬≠gen¬≠deel ges¬≠chitt, esou wuel am Osten, w√©i am Wes¬≠ten gouf eng nei Zort vu Gesell¬≠schaft erfonnt : d√©i vum Totalitarismus.

W√©i war dat m√©i¬≠glech ?  (Lire la suite ‚Ķ )

Articles

Adorno : Bemerkungen zur ‚ÄļAuthoritarian Personality‚ÄĻ

Mit den von Eva Maria Ziege erst¬≠mals heraus¬≠ge¬≠ge¬≠be¬≠nen ‚ÄěBemer¬≠kun¬≠gen zu The Autho¬≠ri¬≠ta¬≠rian Per¬≠so¬≠na¬≠li¬≠ty‚Äě, deren Typos¬≠kript sich im Nachlass Max Hor¬≠khei¬≠mers befand, bringt der Suhr¬≠kamp Ver¬≠lag dieses Jahr den zwei¬≠ten unver√∂f¬≠fent¬≠lich¬≠ten Text von Th. W. Ador¬≠no heraus.1 Die ‚ÄěBemer¬≠kun¬≠gen‚Äú waren urs¬≠pr√ľn¬≠glich als Kapi¬≠tel ‚Äě√ľber die Stel¬≠lung der Stu¬≠die im Verh√§lt¬≠nis zu ande¬≠ren Theo¬≠rien und For¬≠schun¬≠gen‚Äú der 1950 erschie¬≠nen Stu¬≠die The Autho¬≠ri¬≠ta¬≠rian Per¬≠so¬≠na¬≠li¬≠ty gedacht.

Ador¬≠no hatte das vor¬≠ge¬≠se¬≠hene Kapi¬≠tel in zwei gro√üe Teile geglie¬≠dert : Es sollte sich einer¬≠seits mit der Stel¬≠lung der Stu¬≠die in der dama¬≠li¬≠gen For¬≠schung bes¬≠ch√§f¬≠ti¬≠gen und ande¬≠rer¬≠seits auf das Verh√§lt¬≠nis zu ande¬≠ren ‚ÄěGro√ü¬≠theo¬≠rien‚Äú ein¬≠ge¬≠hen. Trotz der teil¬≠weise vehe¬≠men¬≠ten Kri¬≠ti¬≠ken, die der Autho¬≠ri¬≠ta¬≠rian Per¬≠so¬≠na¬≠li¬≠ty seit ihrer Ver√∂f¬≠fent¬≠li¬≠chung zuteil wur¬≠den, blei¬≠ben viele von Ador¬≠nos √úber¬≠le¬≠gun¬≠gen dur¬≠chaus frucht¬≠bar f√ľr aktuelle Unter¬≠su¬≠chun¬≠gen des Rechts¬≠po¬≠pu¬≠lis¬≠mus und des Rechtsextremismus.

 (Lire la suite ‚Ķ )