No Picture
Radio

Mesuren an hir Konsequenzen

Mooss¬≠na¬≠men zur Bek√§mp¬≠fung vun engem Virus, dee wuel ni m√©i ganz ver¬≠sch¬≠wan¬≠nen w√§ert, dierf¬≠ten d‚ÄôNor¬≠ma¬≠li¬≠t√©it vun dee¬≠nen n√§chs¬≠ten Joren best√ęm¬≠men. Et k√©int een esou guer den¬≠ken, dat esou Mooss¬≠na¬≠men ons nach w√§er¬≠ten beglee¬≠den, wann eng aner real oder ima¬≠gin√§r Gefor  (Lire la suite ‚Ķ )

Articles

Moral und Besch√§mung : Unterwegs zur Anomie

Als solche geh√∂rt die Pan¬≠de¬≠mie zu der Gat¬≠tung von Risi¬≠ken und Katas¬≠tro¬≠phen, von denen Ulrich Beck schon vor Jahr¬≠zehn¬≠ten fes¬≠thielt, dass sie als unsicht¬≠bare und nicht direkt erfahr¬≠bare Erei¬≠gnisse der Wis¬≠sen¬≠schaft bed√ľr¬≠fen, um erst als Gegens¬≠tand des Bewusst¬≠seins, der Gefah¬≠ren¬≠wahr¬≠neh¬≠mung und der Kom¬≠mu¬≠ni¬≠ka¬≠tion kons¬≠truiert wer¬≠den zu k√∂nnen.

Aber l√§ng¬≠st bedarf das pan¬≠de¬≠mische Kons¬≠trukt nicht mehr nur der Wis¬≠sen¬≠schaft, um Objekt des Bewusst¬≠seins zu wer¬≠den. Mehr noch als durch Wis¬≠sen¬≠schaft wird die Pan¬≠de¬≠mie heute von den tra¬≠di¬≠tio¬≠nel¬≠len und den sozia¬≠len Medien, vom all¬≠ge¬≠genw√§r¬≠ti¬≠gen Ges¬≠pr√§ch, von Debat¬≠ten, Kund¬≠ge¬≠bun¬≠gen, pri¬≠va¬≠ten Pod¬≠casts und Videos her¬≠ges¬≠tellt, und in gr√∂√ü¬≠tem Dur¬≠chei¬≠nan¬≠der an das Bewusst¬≠sein gebracht ‚Ķ  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Moral als Gewalt

D‚ÄôGes¬≠pr√©i¬≠cher iwwert ons Pan¬≠de¬≠mie hunn sech a les¬≠ch¬≠ter Z√§it √ęmmer m√©i a Rich¬≠tung vu mora¬≠les¬≠chen Froen a Pro¬≠ble¬≠mer hin entw√©¬≠ckelt. Amplaz vun den mede¬≠zi¬≠nes¬≠chen Infor¬≠ma¬≠tiou¬≠nen d√©i am Ufank all Kom¬≠mu¬≠ni¬≠ka¬≠tioun iwwer¬≠sch¬≠wemmt hunn, geet elo √ęmmer m√©i riets vun Verant¬≠wor¬≠tung, vun Flicht a Schold.

Des mora¬≠lesch K√©ier ersch√©ngt vl√§icht w√©i eng L√©i¬≠sung op di poli¬≠tesch a gesell¬≠schaft¬≠lech Pro¬≠ble¬≠mer d√©i sech elo impo¬≠s√©ie¬≠ren. M√§ si bier¬≠gen virun allem eng Gefor fir onst Zesummeliewen. 

W√©i bei allen grous¬≠sen Kri¬≠sen koum also och hei de Moment, wou op d‚ÄôMo¬≠ral zer√©ck gegraff gouf, fir di all¬≠ge¬≠meng Veron¬≠s√©¬≠che¬≠rung ze cal¬≠m√©ie¬≠ren a fir eng Aart iwwer¬≠gr√§i¬≠fen Orien¬≠t√©ie¬≠rung hier¬≠zes¬≠tel¬≠len. Lei¬≠der ass d‚ÄôMo¬≠ral eng gef√©ier¬≠lech Mede¬≠zin, di g√§ren verg√ęft, wat se hee¬≠len soll.  (Lire la suite ‚Ķ )