√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (8/8): L√©ift als Maart

Di roman¬≠tesch Liib¬≠ha¬≠ber an den Homo Oeco¬≠no¬≠mi¬≠cus, de rech¬≠nen¬≠den Egoist hunn eppes gemein¬≠sam : si sinn allen zwee Variante vun dem n√§mm¬≠lech¬≠ten eko¬≠no¬≠mes¬≠chen a kul¬≠tu¬≠relle Kontext. 

M√§ obwuel se sech am Ufank an oppo¬≠s√©iert Rich¬≠tunge wen¬≠nen, fan¬≠nen se am Laaft vum 20. Joe¬≠rhon¬≠nert zesum¬≠men. Wann d‚ÄėL√©ift zum Dating-Maart g√ętt, ass d‚ÄėZa√Įt vun engem neie rela¬≠tio¬≠nale Modell komm.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (7/8): L√©ift a Gesch√§ft

Ab de 40er Jore vum 20. Joe¬≠rhon¬≠nert gouf d‚ÄėVerbindung vu L√©ift a Kon¬≠sum √ęmmer m√©i enk. Duerch d‚ÄėEfforten vun engem neien Typ vu Mar¬≠ke¬≠ting a vun der Fil¬≠min¬≠dus¬≠trie g√ętt et √ęmmer m√©i kloer dat d‚ÄėL√©ift och ganz mate¬≠riell eppes kaschte soll. D‚ÄėL√©ift ass dann net m√©i dat sehns√ľch¬≠tegt Em√§er¬≠men virum Han¬≠ner¬≠grond vun enger verkl√§er¬≠ter Natur. Si ges¬≠chitt virum Han¬≠ner¬≠grond, an am Kader vun engem mat Mar¬≠ke¬≠ting-Sym¬≠bo¬≠ler uger√§i¬≠cher¬≠ten Konsumverhalen.

L√©if a Ges¬≠ch√§ft r√©cken am Laf vum 20. Joe¬≠rhon¬≠nert √ęmmer m√©i no zesum¬≠men. An dat bis zum Moment wou se sech esou gl√§i¬≠chen dat eng poli¬≠tesch Eko¬≠no¬≠mie vun der Libes¬≠be¬≠z√©iung ents¬≠teet.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (6/8): L√©ift oder Gesch√§ft ?

Egois¬≠tesche Pro¬≠fit, d‚ÄėBenotze vun den Anere fir den eege¬≠nen Avan¬≠tage, an den Altruis¬≠mus vun der L√©ift sch√©i¬≠nen zwou grond¬≠s√§tz¬≠lech ver¬≠schid¬≠den Attit√ľ¬≠den duerzestellen. 

Roman¬≠tesch L√©ift, esou sch√©ngt et, w√§r also de Contraire vun den Ges¬≠ch√§fts¬≠be¬≠z√©iun¬≠gen. An d√©i L√©ift w√§r doduerch eng √Ąnt¬≠wert op d‚ÄėKeelt vun der kapi¬≠ta¬≠lis¬≠tes¬≠cher Kon¬≠kur¬≠renz¬≠welt. An trotz¬≠deem g√ętt et do eppes, wat di zwee verb√ęnnt. 

De rech¬≠nen¬≠den Egoist an de ver¬≠l√©ifte Liib¬≠ha¬≠ber sinn n√§m¬≠lech allen zwee Variante vun der n√§mm¬≠lech¬≠ter Kul¬≠tur vum Indi¬≠vi¬≠duum. Dofir k√ęn¬≠nen si dann och pro¬≠gres¬≠siv an iwwer¬≠ra¬≠schend M√ęsch¬≠ve¬≠rh√§ltn√ęs¬≠ser trie¬≠den.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (4/8): Zur Psychologie vun der emotionaler Aarbecht

Wat an der Sozio¬≠lo¬≠gie an an der Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie als ‚Äěemo¬≠tio¬≠nal Aar¬≠becht‚Äú bezeechent g√ętt, bes¬≠teet net ein¬≠fach an deem l√©iwe Lachen, zu deem mer eis a ver¬≠schid¬≠dene Situa¬≠tioune for¬≠c√©ie¬≠ren. Et gl√§icht deem wat am Thea¬≠ter ‚ÄěMethod Acting‚Äú genannt gouf, wou en Acteur sech voll¬≠st√§n¬≠neg mat engem R√īle iden¬≠ti¬≠fi¬≠z√©ie¬≠ren sollt.

M√§ esou eng Iden¬≠ti¬≠fi¬≠z√©ie¬≠rung huet op Dauer en Pr√§is fir d√©i Per¬≠soun, d√©i domat hir Sue ver¬≠d√©nge muss. Di emo¬≠tio¬≠nal Aar¬≠becht br√©ngt eng nei Form vun Ent¬≠frie¬≠mung mat sech, d√©i d√©if an d‚ÄôPer¬≠s√©in¬≠le¬≠ch¬≠keet agr√§ift an do esou eenegs duer¬≠cher¬≠neen br√©ngt.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (3/8): Di emotional Intelligenz

Lang Z√§it gou¬≠gen di sozio¬≠log√ęsch Ana¬≠ly¬≠sen vum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus an d√©i Rich¬≠tung ze soen, dat d‚ÄôGe¬≠filler¬≠lie¬≠wen duerch de Ber√§i¬≠sche¬≠rung¬≠strieb an d‚ÄôRa¬≠tio¬≠na¬≠li¬≠s√©ie¬≠rung vum ges¬≠ch√§ft¬≠leche Ver¬≠k√©ier oof¬≠ge¬≠flaacht g√ętt. 

M√©i rezent huet sech awer eng aner Entw√©¬≠ck¬≠lung vum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus gewis¬≠sen, d√©i d‚ÄôGe¬≠filler an hiren Mana¬≠ge¬≠ment an de Vir¬≠der¬≠grond stellt. 

D‚ÄôTech¬≠ni¬≠ken vun der posi¬≠ti¬≠ver Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie an der emo¬≠tio¬≠na¬≠ler Intel¬≠li¬≠genz sol¬≠len dob√§i h√ęl¬≠le¬≠fen, nach m√©i Pro¬≠fit¬≠ter anzesammelen.

Emo¬≠tio¬≠nal Intel¬≠li¬≠genz war emol en flott Vers¬≠prie¬≠chen, m√§ si war lei¬≠der och vun Ufank un dorop uge¬≠luecht den neien Gefills¬≠ka¬≠pi¬≠ta¬≠li¬≠mus op H√©ich¬≠toue¬≠ren ze br√©n¬≠gen.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (2/8): Gefiller op der Aarbecht a Gefiller als Aarbecht

Tra¬≠di¬≠tio¬≠nell gouf den Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus √ęmmer mat Gefills¬≠keelt an ins¬≠tru¬≠men¬≠tel¬≠ler Ver¬≠nonft an Zesum¬≠men¬≠hang bruecht. 

Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus gouf duerch Ratio¬≠na¬≠li¬≠s√©ie¬≠rung a Gefills¬≠ver¬≠flaa¬≠chung um affek¬≠tive Plang cha¬≠rak¬≠te¬≠ri¬≠s√©iert. An den 1990er Joren huet awer eng ame¬≠ri¬≠ka¬≠nesch Sozio¬≠lo¬≠gin ent¬≠deckt w√©i och d‚ÄėGefiller vum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus gebraucht goufe fir d‚ÄėProduktivit√©it ze steigeren. 

Nom Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus vun der ins¬≠tru¬≠men¬≠tel¬≠ler a gefills¬≠ka¬≠ler Ver¬≠nonft ass am sp√©i¬≠den 20. Joe¬≠rhon¬≠nert eng nei Form vu Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus ents¬≠tane : den ‚Äěemo¬≠tio¬≠nale Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus‚Äú.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (1/8): Gefiller : t√ęscht Biologie a Geschicht

Wann Aar¬≠becht a L√©ift d‚ÄôQuelle sinn vum Gl√©ck, w√©i ges√§it et da mat der Aar¬≠becht an der L√©ift an der Welt vum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus aus ? 

M√©cht Aar¬≠becht am kapi¬≠ta¬≠lis¬≠tesche Pro¬≠duk¬≠tiouns¬≠pro¬≠zess, m√©cht Aar¬≠becht an den neien Tech¬≠no¬≠lo¬≠gie¬≠bran¬≠chen an de grousse Consul¬≠ting¬≠firme gl√©cklech ? 

A wann dat net de Fall si sollt, w√©i steet et mat der L√©ift ? Kann d‚ÄôL√©ift ons virum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus ret¬≠ten ?  (Lire la suite ‚Ķ )