√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (4/8): Zur Psychologie vun der emotionaler Aarbecht

Wat an der Sozio¬≠lo¬≠gie an an der Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie als ‚Äěemo¬≠tio¬≠nal Aar¬≠becht‚Äú bezeechent g√ętt, bes¬≠teet net ein¬≠fach an deem l√©iwe Lachen, zu deem mer eis a ver¬≠schid¬≠dene Situa¬≠tioune for¬≠c√©ie¬≠ren. Et gl√§icht deem wat am Thea¬≠ter ‚ÄěMethod Acting‚Äú genannt gouf, wou en Acteur sech voll¬≠st√§n¬≠neg mat engem R√īle iden¬≠ti¬≠fi¬≠z√©ie¬≠ren sollt.

M√§ esou eng Iden¬≠ti¬≠fi¬≠z√©ie¬≠rung huet op Dauer en Pr√§is fir d√©i Per¬≠soun, d√©i domat hir Sue ver¬≠d√©nge muss. Di emo¬≠tio¬≠nal Aar¬≠becht br√©ngt eng nei Form vun Ent¬≠frie¬≠mung mat sech, d√©i d√©if an d‚ÄôPer¬≠s√©in¬≠le¬≠ch¬≠keet agr√§ift an do esou eenegs duer¬≠cher¬≠neen br√©ngt.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (3/8): Di emotional Intelligenz

Lang Z√§it gou¬≠gen di sozio¬≠log√ęsch Ana¬≠ly¬≠sen vum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus an d√©i Rich¬≠tung ze soen, dat d‚ÄôGe¬≠filler¬≠lie¬≠wen duerch de Ber√§i¬≠sche¬≠rung¬≠strieb an d‚ÄôRa¬≠tio¬≠na¬≠li¬≠s√©ie¬≠rung vum ges¬≠ch√§ft¬≠leche Ver¬≠k√©ier oof¬≠ge¬≠flaacht g√ętt. 

M√©i rezent huet sech awer eng aner Entw√©¬≠ck¬≠lung vum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus gewis¬≠sen, d√©i d‚ÄôGe¬≠filler an hiren Mana¬≠ge¬≠ment an de Vir¬≠der¬≠grond stellt. 

D‚ÄôTech¬≠ni¬≠ken vun der posi¬≠ti¬≠ver Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie an der emo¬≠tio¬≠na¬≠ler Intel¬≠li¬≠genz sol¬≠len dob√§i h√ęl¬≠le¬≠fen, nach m√©i Pro¬≠fit¬≠ter anzesammelen.

Emo¬≠tio¬≠nal Intel¬≠li¬≠genz war emol en flott Vers¬≠prie¬≠chen, m√§ si war lei¬≠der och vun Ufank un dorop uge¬≠luecht den neien Gefills¬≠ka¬≠pi¬≠ta¬≠li¬≠mus op H√©ich¬≠toue¬≠ren ze br√©n¬≠gen.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (2/8): Gefiller op der Aarbecht a Gefiller als Aarbecht

Tra¬≠di¬≠tio¬≠nell gouf den Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus √ęmmer mat Gefills¬≠keelt an ins¬≠tru¬≠men¬≠tel¬≠ler Ver¬≠nonft an Zesum¬≠men¬≠hang bruecht. 

Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus gouf duerch Ratio¬≠na¬≠li¬≠s√©ie¬≠rung a Gefills¬≠ver¬≠flaa¬≠chung um affek¬≠tive Plang cha¬≠rak¬≠te¬≠ri¬≠s√©iert. An den 1990er Joren huet awer eng ame¬≠ri¬≠ka¬≠nesch Sozio¬≠lo¬≠gin ent¬≠deckt w√©i och d‚ÄėGefiller vum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus gebraucht goufe fir d‚ÄėProduktivit√©it ze steigeren. 

Nom Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus vun der ins¬≠tru¬≠men¬≠tel¬≠ler a gefills¬≠ka¬≠ler Ver¬≠nonft ass am sp√©i¬≠den 20. Joe¬≠rhon¬≠nert eng nei Form vu Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus ents¬≠tane : den ‚Äěemo¬≠tio¬≠nale Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus‚Äú.  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (1/8): Gefiller : t√ęscht Biologie a Geschicht

Wann Aar¬≠becht a L√©ift d‚ÄôQuelle sinn vum Gl√©ck, w√©i ges√§it et da mat der Aar¬≠becht an der L√©ift an der Welt vum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus aus ? 

M√©cht Aar¬≠becht am kapi¬≠ta¬≠lis¬≠tesche Pro¬≠duk¬≠tiouns¬≠pro¬≠zess, m√©cht Aar¬≠becht an den neien Tech¬≠no¬≠lo¬≠gie¬≠bran¬≠chen an de grousse Consul¬≠ting¬≠firme gl√©cklech ? 

A wann dat net de Fall si sollt, w√©i steet et mat der L√©ift ? Kann d‚ÄôL√©ift ons virum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus ret¬≠ten ?  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Gefiller vum Kapitalismus

En vun de mar¬≠kantste rezen¬≠ten his¬≠to¬≠res¬≠chen Decou¬≠ver¬≠ten vun der Sozio¬≠lo¬≠gie ass d‚ÄėFunktioun vun de Gefiller am Kon¬≠text vum Sp√©itkapitalismus. 

An √ęmmer m√©i Aar¬≠bech¬≠ten aus dem D√©ng¬≠scht¬≠lees¬≠ch¬≠tungs¬≠sec¬≠teur spillen d‚ÄôGe¬≠filler, a Form vum Gefills¬≠ma¬≠na¬≠ge¬≠ment an d‚ÄôGe¬≠fills¬≠ma¬≠ni¬≠pu¬≠la¬≠tioun, wich¬≠teg Rollen. 

Unhand vun zwee repre¬≠sen¬≠ta¬≠tive Beis¬≠piller, der Aar¬≠becht an der L√©ift, sol¬≠len des √Ąnne¬≠run¬≠gen an der Gesell¬≠schaft, an an eiser Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie veran¬≠schau¬≠lecht ginn.  (Lire la suite ‚Ķ )

Articles

L’empire de l’arbitraire

Depuis la pro¬≠mul¬≠ga¬≠tion de l‚Äô√©tat de crise au mois de mars, le gou¬≠ver¬≠ne¬≠ment a sou¬≠mis 110 ver¬≠sions de 16 pro¬≠jets de loi rela¬≠tifs √† la lutte contre la pan¬≠d√©¬≠mie, soit 1,7 pro¬≠jet de loi et 12 r√©vi¬≠sions en moyenne par mois.

Or, les d√©ci¬≠deurs poli¬≠tiques ne pr√©¬≠tendent m√™me plus √©tayer leurs l√©gis¬≠la¬≠tions sani¬≠taires sur des r√©sul¬≠tats ou des ‚Äėfaits‚Äô scien¬≠ti¬≠fiques bien pr√©¬≠cis, sur des chiffres concrets ou sur un savoir l√©gi¬≠time. Il semble donc d‚Äôores et d√©j√† admis que la limi¬≠ta¬≠tion voire l‚Äôabrogation des droits et liber¬≠t√©s fon¬≠da¬≠men¬≠tales s‚Äôav√®re poli¬≠ti¬≠que¬≠ment arbi¬≠traire. La nou¬≠velle poli¬≠tique sani¬≠taire cor¬≠res¬≠pond √† l‚Äôid√©al de la poli¬≠tique pl√©¬≠bis¬≠ci¬≠taire de l‚Äôimaginaire popu¬≠liste : les diri¬≠geants d√©cident, le peuple acclame.  (Lire la suite ‚Ķ )