Radio

Bullshit Jobs

Hutt Dir den Androck, fir eng Aar­becht bezuelt ze ginn, dĂ©i sĂ«nn­los ass a vun där kee MĂ«nsch eppes huet ? Eng Aar­becht, dĂ©i ee grad esou gutt kĂ©int ofscha­fen ? Fir den ame­ri­ka­nes­chen Anthro­pho­log David Grae­ber sinn « Bull­shit Jobs Â» een an der  (Lire la suite â€¦ )

Radio

68 – Revolt an Utopie

50 Joer no 68 ginn d’Dis­kus­siou­nen doriw­wer wat 1968 war, a wat et bedeit huet nach Ă«mmer mat vill Pathos op dir enger Säit, mat Zynis­mus an Iwwe­rhie­fle­ch­keet op dier aane­rer gefouert. Eng bal gelon­gen sozia­lis­tesch Revo­lu­tioun, eng kol­lek­tiv Ner­ve­krise vun  (Lire la suite â€¦ )