Radio

Mir Klengbierger

Eigent¬≠lech, esou eng bekannt Viraus¬≠so aus dem 19ten Joe¬≠rhon¬≠nert, soll¬≠ten Kleng¬≠bier¬≠ger als sozial Klass lues a lues ver¬≠sch¬≠wan¬≠nen. D‚ÄôZu¬≠kunft, esou des Iddi, g√ętt best√ęmmt vum Kampf t√ęscht Pro¬≠le¬≠ta¬≠rier an Grouss¬≠bier¬≠ger. Bekannt¬≠lech ass et net esou komm. Oder net esou w√©i d‚ÄôAu¬≠teu¬≠ren vun d√ęser  (Lire la suite ‚Ķ )

√Čpisodes radio

D’Politik vun de Klengbierger

D‚ÄôPo¬≠li¬≠tik vun de Kleng¬≠bier¬≠ger ass net esou liicht ze faas¬≠sen, w√©i et de Ste¬≠reo¬≠typ vum kon¬≠ser¬≠va¬≠tive Spie√üb√ľr¬≠ger sch√©nge l√©isst. En fait sinn d√©i poli¬≠tesch Orien¬≠t√©ie¬≠run¬≠gen vun de Kleng¬≠bier¬≠ger ges¬≠chicht¬≠lech varia¬≠bel. An trotz¬≠deem beg√ęn¬≠sch¬≠tegt hir Posi¬≠tioun am soziale Raum haut och  (Lire la suite ‚Ķ )

No Picture
Manuscrits

Mir Klengbierger 7/7

6. D‚ÄėPolitik vun de Kleng¬≠bier¬≠ger Wou kom¬≠men poli¬≠tesch Iwwer¬≠zee¬≠gunge, wou kom¬≠men poli¬≠tesch Orien¬≠ta¬≠tiou¬≠nen, a wou k√ęnnt iwwe¬≠rhaapt en Inter¬≠esse oder Desin¬≠tresse u Poli¬≠tik hir ? √Ąnt¬≠wer¬≠ten op d√©i Froen f√ęl¬≠len Bicher. Ech w√ęll just e puer Aspek¬≠ter dovu kuerz beliich¬≠ten, a beson¬≠nesch den Rap¬≠port t√ęscht sozia¬≠ler Klass a  (Lire la suite ‚Ķ )

Manuscrits

Mir Klengbierger (6/7)

6. D‚ÄôSozialpsychologie vum Kleng¬≠bier¬≠ger Psy¬≠cho¬≠lo¬≠gie exis¬≠t√©iert net an engem gesell¬≠schaft¬≠le¬≠chen Vide. An dat hees¬≠cht kon¬≠kret dat gesell¬≠schaft¬≠lech Struk¬≠tu¬≠ren, an d√©i sozial an eko¬≠no¬≠mesch Verh√§lt¬≠nes¬≠ser d√©i se cha¬≠rak¬≠te¬≠ri¬≠s√©ie¬≠ren, de Bue¬≠dem aus¬≠maa¬≠chen an deem d‚ÄėPsychologie vun den Indi¬≠vi¬≠duen an de Klas¬≠sen a Schich¬≠ten  (Lire la suite ‚Ķ )

Manuscrits

Schwätzen oder Denken

Ganz zum Schluss vum les¬≠chte Joer ‚Äď de Moment, wou ee sech wuel nach seng Nei¬≠joer¬≠sch¬≠virs√§tz aus¬≠denkt ‚Äď huet den d√§itsche Phi¬≠lo¬≠so¬≠phie¬≠pro¬≠fes¬≠ser Arnd Poll¬≠mann en am√ľ¬≠sante Kom¬≠men¬≠tar um Deut¬≠schland¬≠funk pro¬≠po¬≠s√©iert. Den Titel vu sen¬≠gem kuerze Vir¬≠trag war : ¬ę Ein¬≠fach mal die Klappe  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Schwätzen oder Denken

¬ę Das Den¬≠ken f√ľhrt zu kei¬≠nem Wis¬≠sen wie die Wis¬≠sen¬≠schaf¬≠ten.Das Den¬≠ken bringt keine nutz¬≠bare Lebens¬≠wei¬≠sheit.Das Den¬≠ken l√∂st keine Wel¬≠tr√§t¬≠sel.Das Den¬≠ken ver¬≠leiht unmit¬≠tel¬≠bar keine Kr√§fte zum Han¬≠deln. ¬Ľ (Mar¬≠tin Hei¬≠deg¬≠ger, √úber das Den¬≠ken) Lau¬≠sch¬≠te¬≠ren op Radio 100,7 ‚Ķ ¬Ľ Manus¬≠kript liesen ‚Ķ ¬Ľ