Mir Klengbierger 1/7

1. Wee sinn d‚ÄėKlengbierger ? En Iwwerbl√©ck

Eigent¬≠lech h√§tte mer jo soll¬≠ten vun der √Ąerd ver¬≠sch¬≠wan¬≠nen, m√§r Kleng¬≠bier¬≠ger. Eigent¬≠lech h√§tt sech de Besetz vun de Pro¬≠duk¬≠tiouns¬≠ve¬≠rh√§lt¬≠nes¬≠ser an den H√§nn vun √ęmmer man¬≠ner Grouss¬≠bier¬≠ger kon¬≠zen¬≠tr√©ie¬≠ren sol¬≠len, an domat √ęmmer m√©i Leit an d‚ÄėProletariat geheien. D‚ÄėProletariat, dat sinn dann d√©i, di soss n√§i¬≠scht m√©i hunn w√©i hir Lie¬≠wensz√§it, d√©i se zwecks Aar¬≠becht un d‚ÄôGrouss¬≠bier¬≠ger verkafen. 

An dann ass et awer net esou komm. De Schock ass eriw¬≠wer. M√§r maa¬≠chen d‚ÄėAen grouss op, a kucken ron¬≠der√ęm eis. An do sti mer nach √ęmmer, do wunne mer nach √ęmmer, a schaf¬≠fen nach √ęmmer, an hunn nach √ęmmer eis kl√©ngt Haus, eis kleng Famill, den Auto an de Mupp, oder d‚ÄėKaaz. M√§r Kleng¬≠bier¬≠ger sinn net verschwonnen. 

A ver¬≠schid¬≠de¬≠ner, d√©i eis stu¬≠d√©iert hunn, men¬≠gen esou guer mer w√§ren haut zu m√©i w√©i je vir¬≠drun. W√§it ewech dovun an d‚ÄėProletariat gefall ze sinn, sch√©ngt et w√©i wann d‚ÄėProletariat an esou guer d‚ÄėGroussbiergertum sel¬≠wer ons W√§er¬≠ter, ons Wel¬≠tu¬≠siicht an ons Go√Ľ¬≠ten iwwe¬≠rholl h√§tten. 

M√§ wie sinn m√§r ? M√§r d‚ÄėKlengbierger ? Wat ass d‚ÄėKlengbiergertum ? A wat hees¬≠cht klengbiergerlech ?

Wa mer op d‚ÄėAdjektiv ‚Äěkleng¬≠bier¬≠ger¬≠lech‚Äú kucken, da feelt et ons un Qua¬≠li¬≠t√©ite wierk¬≠lech net. 

Kleng¬≠bier¬≠ger¬≠lech hees¬≠cht : bie¬≠der, kleng¬≠ka¬≠r√©iert, prov√ęn¬≠ziell, uge¬≠passt, spies¬≠seg, eng¬≠stir¬≠neg, bor¬≠n√©iert, reak¬≠tion√§r, klen¬≠glech, sch√§¬≠beg, peni¬≠bel oder ein¬≠fach domm.

Esou hu mer eis w√©ins¬≠tens emol dem Sprooch¬≠ge¬≠brauch opgedr√§ngt 

Doraus k√ęnne mer schonn eng √©ischt nega¬≠tiv Defi¬≠ni¬≠tioun vum Kleng¬≠bier¬≠ger a Kleng¬≠bier¬≠ge¬≠tum ginn : Kleng¬≠bier¬≠ger ass wat kee si well, a Kleng¬≠bier¬≠ger¬≠tum ass d√©i sozial Klass zu d√§r keen geh√©ie¬≠ren well. 

Keen huet Kleng¬≠bier¬≠ger g√§r. Net d‚ÄėAarbechter, net d‚ÄėBierger an d‚ÄėGrousbierger, an net emol d‚ÄėKlengbierger selwer. 

An engem net ganz iro¬≠nes¬≠chen Arti¬≠kel vun 1976 huet den Hans Magnus Enzens¬≠ber¬≠ger de Kleng¬≠bier¬≠ger op eng tref¬≠fend Aart a Weis esou defi¬≠n√©iert (meng Iwwersetzung):

‚ÄěDe Kleng¬≠bier¬≠ger well alles, m√§ n√ęm¬≠men net Kleng¬≠bier¬≠ger sinn. Seng Iden¬≠ti¬≠t√©it ver¬≠sicht en net doduerch ze gewan¬≠nen, dat en sech zu enger Klass bekennt, m√§ doduerch, dat en sech vun hir ofgrenzt, dat en se ver¬≠leu¬≠gnet. Wat hien mat sen¬≠ges¬≠gl√§i¬≠chen verb√ęnnt, grad dat streit en of. G√ęl¬≠len soll n√ęm¬≠men wat en √ęnner¬≠scheed : de Kleng¬≠bier¬≠ger, dat ass √ęmmer de Aneren.‚Äú 

De Kleng¬≠bier¬≠ger, dat ass √ęmmer den Ane¬≠ren. An dat ganz beson¬≠nesch fir de Kleng¬≠bier¬≠ger selwer. 

Domat hu mer emol schonn eppes, an esou guer eppes Wesent¬≠leches. Kleng¬≠bier¬≠ger sinn hees¬≠cht an engem Kon¬≠flikt ma sech a sen¬≠ges¬≠gl√§i¬≠chen ze lie¬≠wen. M√§ eleng domat komme mer nach net onbe¬≠d√©ngt vill wei¬≠der an der √Ąnt¬≠wert op d‚ÄėFro : wat ass en Klengbierger ?

Ver¬≠si¬≠chen mer et mat engem kl√©n¬≠gen Ques¬≠tion¬≠naire, esou w√©i den Enzens¬≠ber¬≠ger dat och an sen¬≠gem Text m√©cht :

  • Lieft d√§r vun der Ren¬≠dite vun √§ren Inves¬≠tis¬≠se¬≠men¬≠ter vun de Reve¬≠nuen vu √§rem Kapi¬≠tal ? Bes√ętzt d√§r d‚ÄėProduktiounsm√ęttel mat deem Aar¬≠bech¬≠ter eppes hierstellen ? 
  • Oder √ęmge¬≠k√©iert : lieft der aus¬≠schliiss¬≠lech dovun, datt der √§r Aar¬≠bechts¬≠kraaft, √§r Aar¬≠bechtsz√§it ston¬≠ne¬≠weis un e Kapi¬≠ta¬≠list ver¬≠kaaft deen sech Plus-value vun √§rer Aar¬≠becht klaut ? 

Wann d‚Äė√Ąntwerten op all d√ęs Froen e klore ‚ÄěNee‚Äú sinn, da sinn d‚ÄėChance gutt dat der selbst√§n¬≠ne¬≠gen Hand¬≠wier¬≠ker sidd, dat der vl√§icht e kl√©n¬≠gen Betrib oder en But¬≠tek hutt, dat der en Sala¬≠ri√© sidd, oder en Fonc¬≠tion¬≠naire oder e Gemen¬≠ge¬≠beam¬≠ten, oder vl√§icht en Consul¬≠tant, en Dok¬≠ter oder Affe¬≠kot, oder och nach en Ensei¬≠gnant oder en Jour¬≠na¬≠list, en Tech¬≠ni¬≠ker oder en Fuer¬≠scher, asw. ‚Ķ

Wann der also zu ier¬≠gend enger vu d√ęsen sozio¬≠pro¬≠fes¬≠sio¬≠nel¬≠len Kate¬≠go¬≠rien oder enger √§hn¬≠le¬≠cher geh√©iert, da sidd d√§r och, l√©i¬≠wen Nolau¬≠sch¬≠te¬≠rer, grad esou w√©i ech, en Klengbierger. 

Wann ech mer d√©i kleng Fre¬≠ch¬≠heet elo erla¬≠ben d√§erf : d‚ÄėKlengbierger, dat si m√§r. A Kleng¬≠bier¬≠ger, dat ass dat wat mer fir d‚Äė√©ischt emol net w√ęlle sinn. W√©i een Kleng¬≠bier¬≠ger spiert dat net a sen¬≠gem d√©if¬≠sten K√§r ? D‚ÄėPetit-Bourgen, dat sinn dach di Aner : d‚ÄėSpiesser, d‚ÄėBierdem√§nner, d‚ÄėBanausen.

M√§ loosse mer emol d‚ÄėUrdeeler fir en Moment op der S√§it, obwuel si zu d√ęser Klass, w√©i mer et nach m√©i genau gesi w√§er¬≠ten, inherent dozou geh√©ieren. 

Wie sinn, sozio¬≠lo¬≠gesch gesinn d‚ÄėKlengbierger ?

Urs¬≠pr√©n¬≠glech, soe mer emol am 18ten an 19ten Joe¬≠rhon¬≠nert waren dat di kl√©ng Ges¬≠ch√§fts¬≠leit, selbst√§n¬≠neg Hand¬≠wier¬≠ker, Patro√ęn vun kl√©n¬≠gen Famil¬≠l¬≠je¬≠be¬≠tri¬≠ber mat vl√§icht 2 oder 3 Ugestallter.

Et ass vun d√ęsen Leit, wou de Marx viraus¬≠ge¬≠sot hat, si g√©i¬≠fen ver¬≠sch¬≠wan¬≠nen well d‚ÄėStoussrichtung vum Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠mus an d√©i Rich¬≠tung geet, dat et √ęmmer m√©i Aar¬≠bech¬≠ter ginn, d√©i √ęmmer man¬≠ner Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠ten g√©i¬≠ge¬≠niw¬≠wer stinn. Bis zum Dag vun der grous¬≠ser revo¬≠lu¬≠tion√§¬≠rer √čmk√©ie¬≠rung, wou d‚ÄėIwwerzuel vum Welt¬≠pro¬≠le¬≠ta¬≠riat d√©i w√©i¬≠neg iwwe¬≠reg blei¬≠wend Kapi¬≠ta¬≠lis¬≠ten enteegent, an sel¬≠wer d‚ÄėMuecht an d‚ÄėHand h√ęlt.

Dat ass, w√©i bekannt net geschitt. 

An et ges√§it och am Moment nach net duer¬≠no aus ‚Äď ech ent¬≠sch√ęl¬≠lege mech fir di here¬≠tesch Bemier¬≠kung bei men¬≠gen revo¬≠lu¬≠tion√§¬≠ren Fr√ęnn ‚Äď w√©i wann dat deemn√§chst de Fall sollt sinn. 

An dat hees¬≠cht och : d√©i Klass dot√ę¬≠scht, d√©i Klass d√©i duerch Veraar¬≠mung zum aller¬≠gr√©iss¬≠ten Deel h√§tt sol¬≠len pro¬≠le¬≠ta¬≠ri¬≠s√©iert ginn, ass net n√ęm¬≠men ver¬≠sch¬≠won¬≠nen. Ganz am Contraire : fir ver¬≠schidde Sozio¬≠lo¬≠gen ass d‚ÄėKlengbiergertum esou guer d√©i Klass, d√©i sech am mees¬≠ch¬≠ten entw√©¬≠ckelt huet. 

Den Hans Magnus Enzens¬≠ber¬≠ger huet scho M√ętt vun de 70ger bahaapt, dat d‚ÄėKlengbiergertum an allen h√©ich indus¬≠tria¬≠li¬≠s√©ier¬≠ten Gesell¬≠schaf¬≠ten di kul¬≠tu¬≠rell Virherr¬≠schaft iwwe¬≠rholl huet. 

An ane¬≠ren Wie¬≠der : d‚ÄėKlengbierger, net d‚ÄôPro¬≠le¬≠ta¬≠rier oder d‚ÄôGrouss¬≠bier¬≠ger hunn, min¬≠des¬≠tens kul¬≠tu¬≠rell, de Klas¬≠se¬≠kampf gewonnen. 

Kucke mer ons di n√§chste K√©ier nach e puer Kri¬≠ti¬≠ken vun de Kleng¬≠bier¬≠ger un.