Radio

Fraen un d’Muecht ?

Gläich­be­rech­te­gung, esou schĂ©ngt et haut all­ge­meng a Wirt­schaft a Poli­tik uge­holl, hees­cht, datt d’Fraen dĂ©i näm­lech Rech­ter, dĂ©i nämm­lecht Pos­ten an dĂ©i nämm­lecht SalairĂ« wĂ©i Män­ner krĂ©ie sol­len. Dofir gĂ«llt dann och Pari­tĂ©it als dĂ©i uni­ver­sell LĂ©i­sung vum Pro­blem vun der männ­le­cher  (Lire la suite â€¦ )