Denkverbuet

„However, non-thinking, which seems so recommendable a state for political and moral affairs, also has its dangers. By shielding people against the dangers of examination, it teaches them to hold fast to whatever the prescribed rules of conduct may be at a given time in a given society. What people then get used to is not so much the content of the rules, a close examination of which would always lead them into perplexity, as the possession of rules under which to subsume particulars. In other words, they get used to never making up their minds.
[…]
The faster men held to the old code, the more eager will they be to assimilate themselves to the new one; the ease with which such reversals can take place under certain circumstances suggests indeed that everybody is asleep when they occur.“

(Arendt, H. (1971). Thinking and Moral Considerations : A Lecture. Social Research, 38(3), 417‑446.)

Wann ee schonn eppes sécher vun der aktueller Corona-Kris zeréck hale kann, dann ass et, op där enger Säit, d’Komplexitéit vun den wëssenschaftlechen, politeschen, moraleschen a gesellschaftleche Problemer déi se mat sech bréngt. A wat op der anerer Säit och opfält, sinn déi simplistesch Discoursë mat deenen déi Kris vereinfacht gëtt.

Hei schéngt bal alles op einfach moraliséierend Dichotomien eraus ze lafen wéi: dofir / dogéint, gutt / schlecht, wëssenschaftlech / verschwörungs-theoretësch, an sou weider …

D’Argumentatiounstheorie nennt esou eng Prozedur en « falschen Dilemma ». E falschen Dilemma besteet doran eng komplex Problematik op zwou einfach Alternativen ze reduzéieren.

Liesen an lauschteren op Radio 100,7 … >>>

Ergänzung:

« Direkt um Ufank vun der Corona-Kriis hunn ech vun engem mëndlechen Accord héieren, datt d’Regierung mat hirer Kommunikatiounsstrategie prioritär op RTL setzt; de Sender géing souzesoen als Merci op kritescht Hannerfroen verzichten, ganz am Sënn vun enger Nationalunioun. Vun engem mëndlechen Accord ginn et natiirlech keng Spueren, kee Beweis, ma et héiert een et dacks genuch, och aus dem Ëmfeld vun Regierungskreesser. »

Guy Kayser. 22.04.2020. « D’Lëtzebuerger Press an de Virus » <https://guykaiser.lu/dletzebuerger-press-an-de-virus/>