Radio

Vum Rechtsstaat zum Preventiounsstaat

Am Ufank vun der Pan¬≠de¬≠mie huet et gehees¬≠cht, mer miss¬≠ten den expo¬≠nen¬≠tielle Wuess¬≠tum vun der Infek¬≠tioun ver¬≠mei¬≠den, fir d‚ÄôS¬≠pi¬≠dee¬≠ler net ze iwwerlaaschten. 

Dat war d√©i klas¬≠sesch Gesond¬≠heets¬≠po¬≠li¬≠tik vum Wuel¬≠faartss¬≠taat : all Bier¬≠ger sollt d‚ÄôM√©i¬≠gle¬≠ch¬≠keet hunn, behan¬≠delt ze ginn. M√ęt¬≠tler¬≠weil huet sech d√©i Zil¬≠set¬≠zung awer ge√§n¬≠nert : si gouf vun engem ane¬≠ren Zil ersat, dat weder the¬≠ma¬≠ti¬≠s√©iert, nach kri¬≠tesch dis¬≠ku¬≠t√©iert gouf.  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Risiko, Preventioun an Absurditéit

‚ÄěMan erz√§hlt, ein wun¬≠dert√§¬≠ti¬≠ger Rab¬≠bi in Chelm habe ein¬≠mal in einer Vision gese¬≠hen, wie das Leh¬≠rhaus in Lublin, mehr als acht¬≠zig Kilo¬≠me¬≠ter ent¬≠fernt, nie¬≠der¬≠ge¬≠brannt sei. 

Diese bemer¬≠kens¬≠werte Erschei¬≠nung ver¬≠gr√∂√üerte sei¬≠nen Ruhm als Wun¬≠dert√§¬≠ter aufs nach¬≠hal¬≠tig¬≠ste. Als einige Tage sp√§¬≠ter ein Rei¬≠sen¬≠der aus Lublin in Chelm ein¬≠traf, wurde er von den Anh√§n¬≠gern des Wun¬≠der-Rab¬≠bis mit Trauer und Sorge begr√ľ√üt, aber auch mit einem gewis¬≠sen Gef√ľhl des Stolzes. ‚ÄöWovon sprecht ihr eigent¬≠lich?‚Äė fragte der Rei¬≠sende ‚Ķ‚Äú  (Lire la suite ‚Ķ )

Radio

Ausnamen

Den 11. Mee 1968 hu sech 40.000 M√ęn¬≠schen zu Ber¬≠lin ver¬≠sam¬≠melt fir g√©int d√©i dee¬≠mools geplang¬≠ten Nouts¬≠tand¬≠sge¬≠set¬≠zer ze mani¬≠fes¬≠t√©ie¬≠ren. Ee vun de bekanntste Kri¬≠ti¬≠ker vun d√ęse Geset¬≠zer, den Hein¬≠rich B√∂ll, sot dozou an sen¬≠gem Vir¬≠trag : ¬ę Opgrond vu men¬≠gen Erfa¬≠runge mat  (Lire la suite ‚Ķ )