Radio

Denkverbuet

Wann ee schonn eppes sĂ©cher vun der aktuel­ler Coro­na-Kris zerĂ©ck hale kann, dann ass et, op där enger Säit, d’Kom­plexi­tĂ©it vun den wĂ«s­sen­schaft­le­chen, poli­tes­chen, mora­les­chen a gesell­schaft­leche Pro­ble­mer dĂ©i se mat sech brĂ©ngt. A wat op der ane­rer Säit och opfält, sinn dĂ©i sim­plis­tesch Dis­coursĂ« mat dee­nen dĂ©i Kris verein­facht gĂ«tt.  (Lire la suite â€¦ )