Op der Polarstatioun

Elo si mer also d√©i √©ischt, oder d√©i zweet Woch doheem an erlie¬≠wen eng Situa¬≠tioun, d√©i mer wuel an d√ęser Form nach ni kannt hunn. 

Och wann d√©i sozial Dis¬≠tan¬≠z√©ie¬≠rung dank dem Inter¬≠net an dem Tele¬≠fon m√©i kier¬≠per¬≠lech w√©i sozial bleift, feelt d‚ÄôLiewe mat Kol¬≠lee¬≠gen a Famill awer. W√©i maa¬≠chen d√©i et, d√©i sech mat esou Situa¬≠tiou¬≠nen auskennen ?

Lau¬≠sch¬≠te¬≠ren a lie¬≠sen op Radio 100,7 ‚Ķ ¬Ľ>