Épisodes radio

Gefiller vum Kapitalismus (1/8): Gefiller : tĂ«scht Biologie a Geschicht

Wann Aar­becht a LĂ©ift d’Quelle sinn vum GlĂ©ck, wĂ©i gesäit et da mat der Aar­becht an der LĂ©ift an der Welt vum Kapi­ta­lis­mus aus ? 

MĂ©cht Aar­becht am kapi­ta­lis­tesche Pro­duk­tiouns­pro­zess, mĂ©cht Aar­becht an den neien Tech­no­lo­gie­bran­chen an de grousse Consul­ting­firme glĂ©cklech ? 

A wann dat net de Fall si sollt, wĂ©i steet et mat der LĂ©ift ? Kann d’LĂ©ift ons virum Kapi­ta­lis­mus ret­ten ?  (Lire la suite â€¦ )

Radio

Bullshit Jobs

Hutt Dir den Androck, fir eng Aar­becht bezuelt ze ginn, dĂ©i sĂ«nn­los ass a vun där kee MĂ«nsch eppes huet ? Eng Aar­becht, dĂ©i ee grad esou gutt kĂ©int ofscha­fen ? Fir den ame­ri­ka­nes­chen Anthro­pho­log David Grae­ber sinn « Bull­shit Jobs Â» een an der  (Lire la suite â€¦ )