Superbia

Den Nar¬≠ziss¬≠mus, deen den ame¬≠ri¬≠ka¬≠nes¬≠chen His¬≠to¬≠ri¬≠ker Chris¬≠to¬≠pher Lasch Enn de 70er an s√©n¬≠gem Buch The Culture of Nar¬≠cis¬≠sism als wich¬≠teg Cha¬≠rak¬≠te¬≠ris¬≠tik vun eiser west¬≠le¬≠cher Kul¬≠tur diag¬≠nos¬≠ti¬≠z√©iert huet, ass e kom¬≠pli¬≠z√©iert Phenomen. 

En ents¬≠teet aus gesell¬≠schaft¬≠leche Kon¬≠tra¬≠dik¬≠tiou¬≠nen eraus a mani¬≠fes¬≠t√©iert sech net ein¬≠fach als Iwwer¬≠sch√§t¬≠zung vum Ech, mee als e Kon¬≠flikt mam Ech. 

Dat passt zum Deel nach bei den hai¬≠tege kul¬≠tu¬≠rel¬≠len Nar¬≠ziss¬≠mus, obwuel deen och schonn nei For¬≠men uge¬≠holl huet.

Méi dozou um Site vun 100,7 …