Lost Connexions

Johann Hari. (2018) Lost Connections : Uncovering the Real Causes of Depression

Sinn Anti¬≠de¬≠pres¬≠si¬≠va dat fal¬≠scht M√ęt¬≠tel fir eng falsch Krankheet ? 

Fir de bri¬≠tesche Jour¬≠na¬≠list Johann Hari ass d‚ÄôDe¬≠pres¬≠sioun keen indi¬≠vi¬≠duelle mee e kol¬≠lek¬≠tive Pro¬≠blem. A sen¬≠gem Buch Lost Connec¬≠tions zielt hien 9 Ursaache fir Depres¬≠sioun an Ang¬≠schts¬≠t√©ie¬≠run¬≠gen op. An do sollt een, sen¬≠ger Mee¬≠nung no, och uset¬≠zen, fir d√§r ¬ę Zivi¬≠li¬≠sa¬≠tiouns¬≠kran¬≠kheet ¬Ľ mees¬≠ch¬≠ter ze ginn.

De Michel Delage an de Psy¬≠cha¬≠na¬≠lyst Thier¬≠ry Simo¬≠nel¬≠li schw√§t¬≠zen iwwer dem Johann Hari s√§i Buch.

­

­