Radio

68 – Revolt an Utopie

50 Joer no 68 ginn d’Dis­kus­siou­nen doriw­wer wat 1968 war, a wat et bedeit huet nach Ă«mmer mat vill Pathos op dir enger Säit, mat Zynis­mus an Iwwe­rhie­fle­ch­keet op dier aane­rer gefouert. Eng bal gelon­gen sozia­lis­tesch Revo­lu­tioun, eng kol­lek­tiv Ner­ve­krise vun  (Lire la suite â€¦ )